ANTONIO RUDIGER VỀ REAL MADRID: BỆ PHÓNG HOÀN HẢO ĐỂ KỀN KỀN TRẮNG BAY CAO?